1. Allah

 

بسم الله الرحمن الرحيم

1. Allah: يا الله , Guds namn

Namnet Allah beskriver Hans unika enhet och är det bästa av namn. Det innehåller alla Hans gudomliga egenskaper och det är ett tecken på den innersta naturen och orsaken till all existens. Han har det goda i sin hand och Han har makten att skapa allt och kontrollerar allas angelägenheter. Alla Hans skapelser är Hans personliga egendom. Och Han gör som han önskar.
Allah är endast Hans namn och inget/ingen kan bli kallad detta.

“De underskattar Guds [makt och Hans visdom] som säger: ”Gud har inte uppenbarat något för mänskligheten.” Säg: ”Vem sände den uppenbarelse som Moses medförde som ett ljus och en vägledning för människorna? Ni skriver av den på ark som ni visar upp, samtidigt som ni döljer mycket. Och [där] har ni fått lära er vad varken ni eller era förfäder visste.” Säg: ”Gud [har sänt den]” – och låt dem sedan fortsätta att förströ sig med sina hårklyverier. “ (6:91)
Fördelarna med att recitera namnet Allah (ya Allah, يا الله)
Om man läser Hans namn Allah 1000 ggr/dag så ska all tvivel och osäkerhet försvinna från ens hjärta och istället ska man bli beslutsam, säker och fast i sin religion och i sin tro. Tron ska bli naturlig och äkta.
يا الله