10. Al – Jabbar

  1. ”Al – Jabbar”, Den som upprätthåller, الجبار

”Han är Gud; ingen gudom finns utom Han, Konungen, den Helige, Han [som skänker] fred, Han som [väcker och vidmakthåller] tron, Han som vakar [över uppenbarelsen], den Mäktige, Han som betvingar och återupprättar, Han vars storhet [ingen kan fatta]! Stor är Gud i Sin härlighet, fjärran från allt som [människor] vill sätta vid Hans sida!” (59:23)

”Al – Jabbar” härstammar ifrån ”jabr”, det är motsatsen till att gå sönder. Det är något som med stor kraft kan laga det som gått sönder, blivit splittrat, förstört eller krossat. Man säger också att adjektivet ”jabbar” betyder utmärkt, enorm, otillgänglig. Språkvetare säger att ”Al – Jabbar” är den mest suveräna. Det är ett superlativt adjektiv som härstammar från ”jabr”: Det är Han som helar och lagar det som är trasigt och förstört och till och med utvecklar, dekorerar, utsmyckar och gör rikare den som har blivit handlingsförlamad pga. fattigdom eller önskningar och behov. Kort sagt så är han den som reparerar allt som är krossat, förstört och skadat.

Abdullah ibn ´Abbas säger att ”al – jabbar” är den framstående konungen, medan Anbari säger att ”al – jabbar” är Han som är bortanför allas räckhåll och omfång. Andra har sagt att ”al – jabbar” den som inte kan bli skadad av någon mäktig tyrann eller förtryckare, och ingen kan diskutera med Han om något. Det sägs att ”al – jabbar” förmedlar samma vikt som egenskapen ”al – mutakabbir”, Den stolta, Den enastående, Den förstklassiga.

Egenskaperna stolthet och överhöghet är berömvärda endast när som tillskrivs på Gud. Om dem ges till någon annan så blir dem avskyvärda kvalitéer och något som man inte alls strävar efter. ”Al – Jabbar” kan också menas han som tvingar sin vilja på någon. Inget kan hända utan Hans vilja och inom Hans sfär förutom det Han önskar, vare sig Hans tjänare tycker det är bra eller dåligt. Eller så menas det med den som återbygger, förbättrar eller reformerar och utvecklar.

Imam Ali (A) säger:
”Han är den vars vilja har manifesterat i deras hjärtan enligt hur Han skapade dem och enligt deras nivå som dom känner Han på: Dom som har vetskap om Honom är dem lyckliga, medan dem som inte har vetskap om Honom är stackarna.”

Det är många skapelser som underkastar sig Guds vilja. Se på solen som exempel, den går i sin bana utan att avvika ens en millimeter, vare sig den vill det eller inte. Människan har ingen kontroll över tiden, Gud bestämmer när ens liv ska börja, även hur man föds, när man ska dö, eller vilken familj man födas in i. Alla dessa faktorer är förutbestämda för Han och man kan varken påverka eller kontrollera dessa. Och detta gäller för allt som är skapat på jorden. Alla blev skapta med möjligheten att anpassa sig till livet på jorden, och ingen kan invända i detta.

”Och Han har gjort jorden [till boplats] för allt levande; där finns frukter och dadelpalmer med blomkolvar i hölster.” (55:10 – 11)

Allt blev skapat utan val eller av vilja. Allt makt ligger i Guds händer.

Fördelarna med att recitera يا جبار
hjälper en att förhindra oroligheter, stränghet och hårdhet.

يا جبار