13. Al-Bari

13. Al – Bari, لباري, Utvecklaren, Formgivaren, Skaparen, Den enastående, Den Ojämförbara

“ Han är Gud, Skaparen, som är upphovet till allt och som ger allt dess slutliga form. Hans är fullkomlighetens sköna namn; allt och alla i himlarna och på jorden prisar Honom – Han är det Allsmäktiga, den Vise.” (59:24)

 

Det finns olika vinklar på hur man kan förklara namnet ”al – Bari”. Den ena är att man ska refera till Han som kan skapa något från ingenting, Han som skapade något som aldrig fanns förut. Man säger att Gud är ”al–Bari” av sina skapelser, Han som gav allt existens när det var i icke existens.

 

Nästa betydelse förmedlar att man skär av något eller avskiljandet av något. Ordets rot betyder att man skär eller formar något så som en kvist eller penna. Man kan säga att ens sjukdom har avlägsnat sig från en, eller att man är friad från anklagelserna som något gett en. Man kan också använda det på ett metaforiskt sätt när man avbryter ens kompanjonskap och ersätter det med en annan, eller en kvinna som separerar från sin man. Gud har ”bara´a”, skapad eller början av allt, skapelsen utan modell. ”Bariyyah” betyder dom som Han har skapat. En annan betydelse är botad eller helad.

Enligt ett visdomsord så ska en som blir botad uttrycka sin tacksamhet mot den som botade han.
Ja´fer ibn Sulayman har citerats säga att han en dag passerade en blind och gammal kvinna som sörjde och jämrade sig, så han frågade henne: ” Vad krävs för att du ska utstå detta?” Hon svarade honom med: ” Sluta att lägga din näsa i blöt där den inte hör hemma. Jag har kommit till detta stadiet av livet utan att behöva dig eller någon annan.” Sedan tillade hon, ” Har du inte hört budskapet som Guds vän har sagt: ´ Det är Han som har skapat mig och Han som leder mig, och Han som ger mig mat och dryck. Och när jag är sjuk, återger Han mig hälsan.` (26:78-80)
Han som känner till den sanna betydelsen av ”al – Bari”, är en som vars hjärta inte kan bli påverkad av händelser, inte heller kan moment eller speciella tidpunkter ta över han i ett svep. Det är också sagt att vem som helst som kommer att få vetskap om vem ”al – Bari” verkligen är kommer att separera sig från att påstå att han har någon som helst påverkan på hans klass eller gestaltning. Rädslan för Skapares Mäktighet i vetskap om att han inte gör Honom en tjänst genom att tillbe Han eller att lyda Han.

 

Det är även sagt att Han är den som har separerat sig själv från allt och alla, Han som aldrig blir förvånad över de händelser som händer. Det är också sagt att den som erkänner Han som ”al – Bari” kommer att hålla i sär sig ifrån att begå vad som helst som är hindrande och förbjudet, och kommer att söka skydd hos Kungen, Den mest Förlåtande.

 

Att recitera namnet لباري
70 ggr gör att alla ens bekymmer lämnar en