15. Al – Ghaffar

  1. Al – Ghaffar, ﺍﻟﹾﻐﹶﻔﹽﹶﺎﹹﺭ, Den helt förlåtande, Den som förlåter alltGud har sagt:
    ”Men Jag ger förvisso den full förlåtelse som ångrar sig, antar tron och sedan lever ett rättskaffens liv och följer vägledningen.” (20:82)

    ”Al – Ghaffar” är en av Guds egenskaper som kommer från orden ”ghufr” och ”ghufran”. Båda är substantiv som förmedlar meningen bakom orden: beslöja, gömma och dölja. Guds ”maghifa”, förlåtelse, är att Han döljer ens synder och Hans förlåtelse är även att Han beviljar en Hans välvilja genom beslöjningen och på så sätt nåd. ”Al-Ghaffar” är Han som har manifesterat det vackra och dolt de dåliga i detta livet och i denna världen och att inget straff ska bli påtvingat på han i nästa liv.

    Han är den som förlåter synder, döljer ens brister och sveper bort ens synder genom att Han accepterar ens ånger.  Han accepterar sina tjänares ånger och med detta är Han nöjd,  Han är den som förlåter ens synder och gör om dom till goda handlingar genom Hans storhet och välvilja. Han är den som förlåter synder även om dem må vara stora. Han döljer dom även om det är oräkneliga.

    Orden som härstammar från förlåtelse har utan tvekan blivit nämnt av Gud. En av dom är ”al-Ghafir” som man kan läsa i versen:

” Han som fölåter synd och tar emot ånger, som straffar hårt men låter Sin välsignelse flöda(över de troende). Ingen gudom finns utom Han; Han är målet för allas färd.” (40:3)

Det andra ordet kommer ifrån ”al – Ghafur”, Han har sagt:

” Den som begår en dålig handling eller(på annat sätt) syndar mot sig själv och som därefter ber Gud förlåta honom, skall finna att Gud är förlåtande, barmhärtig.” (4:110)

Sedan kommer ”al – Ghaffar”:

” Men Jag ger förvisso den full förlåtelse som ångrar sig, antar tron och sedan lever ett rättskaffens liv och följer vägledningen.” (20:82)

”.. och sagt dem: ´Be er Herre om förlåtelse för era synder! Han förlåter och förlåter på nytt;” (71:19)

och ”…. Han är i sanning den Allsmäktige, Den som förlåter och förlåter på nytt!” (39:5)

Det är sannerligen bevisat att när man refererar till den Heliga Koranen att alla dessa egenskaper som kommer från ordet förlåtelse kan endast bli tillämpad på Gud, Han den Mest Uppsatta.

Profeten Mohammeds(S) brukade läsa i hans böner:
”Herre! Jag bönfaller dig att förlåta mig med en synbar förlåtelse och en som täcker över min brister och att Du förlåter mina öppna och mina hemliga synder.”

”Al – Ghaffar” är han som väldigt ofta döljer(synderna och bristerna av sina tjänare). Så mycket så att Han till och med aldrig synlig gör dom i detta livet eller i nästa. En av Profetens(S) följesvänner blev en gång frågad: ”Vad hörde du från Guds budbärare när det gäller böner som görs i tysthet?”
Han svarade med att säga att han hörde Guds Profet(S) säga:
”Gud, den mest hedersamma, Den största, kommer att röra vid Hans tjänare som tror på Honom med Hans nåd som döljer alla Hans synder från folkets ögon i detta livet och i nästa liv ska han bli frågad om alla de synder som han har gjort. Och när han erkänner dem och inser att han ska förstöras på grund av dessa, kommer den Allsmäktiga att säga: ”Jag dolde dina synder i ditt förra liv och i detta så ska jag förlåta dom.” Och sedan blir han tilldelad sin bok med alla hans goda handlingar.”

Allt detta händer för de troende som har erkänt sin tro och enlighet på Gud. På tanke på dom som inte gör det, hycklarna, kommer Han att handskas med dom ganska annorlunda….

Den som resiterar ياﻐﹶﻔﹽﹶﺎﹹر
kommer alla ens synder att bli förlåtna.