16. Al-Qahhar

16. “Al-Qahhar”, Den Segrande, Den Bemästrande, Den som har kontroll över allt, القھار

Gud har sagt:
“Säg: `Vem är himlarnas och jordens Herre?´ Säg: ´[Det är] Gud.´ Säg: `Och ändå tar ni till beskyddare i Hans ställe dem som varken kan de sig själva förmåner eller [skydda sig mot] ett ont [som hotar dom]?´ Säg: ´Kan den blinde jämställas med den seende? Kan djupt mörker jämställas med ljus?´ Eller [menar de att] medhjälparna som de sätter vid Guds sida har skapat något jämförbart med det som Han har skapat, så att [medhjälparnas skapelse] för dem liknar [Guds] skapelse? Säg: ´Gud är alltings Skapare, den Ende Guden, som härskar över allt med oinskränkt makt.´” (13:16)

Språkligt sätt kommer “al-Qahhar” ifrån ordet “gahr” som betyder: segra, bemästra, övervinna, den som vinner en seger. Det betyder att man går om någon med intension att förödmjuka honom. Om någon tar en annan genom meningen av “qahr” då tar man sig ann honom emot hans vilja. “Al-Qahhar” är ett superlativ av “al-Qahir” som betyder den segrande eller bemästrande, Gud är sannerligen Den som genom Hans mäktighet har bemästrat allt och som har skapat allt genom Hans auktoritet och kraft. Han använder sina skapelser som Han önskar, vare sig dom tycker om det eller inte. “Al-Qahir” är den som har det högsta ordet gällande allt skapat.

Vidare står det i Koranen:
“Och mannen från Egypten, som köpte honom, sade till sin hustru: `Behandla honom väl – som en gäst! Vi kan [en dag] få nytta av honom; men vi skulle också kunna uppstå honom som vår son.´ Så gav Vi Josef en fast punkt på jorden; Vi ville nämligen låta honom få en djupare förståelse av innebörden i det som sker. Gud genomför [alltid] Sin vilja, men om detta är de flesta okunniga.” (12:21)

“Al-Qahhar” är den som vars hämnd ingen kan undgå. Han förödmjukar förtryckarna och den som delar ryggraden hos kungar och erövra Han är den som gör att alla skapelser får styrka och utan Hans styrka är alla hjälplösa. Om vi underkastar oss Honom kommer Han att tillfredsställa alla våra behov, men om vi inte gör det, kommer Han att låta oss lida medan vi försöker uppnå våra mål.
Han är den som delar ryggraden av tyrannerna och förtryckarna som är utav Hans fiender och besegrar de genom att ta deras liv ifrån dem och genom att förnedra dem. Samtidigt så kan inget existerande undgå Hans Mäktighet eller Makt: alla och allt är hjälplösa under Hans kontroll.
Han har bemästrat själarna till de troende genom att ingjuta rädsla i deras hjärtan för Hans bestraffning.

Han besegrar allt skapat genom döden och ingen är säker ifrån Honom, inte ens en ängel som har äran av att få en så speciell status av Gud, eller en profet, eller en budbärare. Gud kommer till och med göra så att dödsängeln, Israel, ska smaka på döden; så när hans själ tas ut, ska döds ängeln säga:
“I din Höghet, svär jag att, om jag hade vetat att döden skulle vara så här, då skulle jag aldrig ha tagit en annans själ.”

Det är på ett sådant sätt som meningen av orden “qahr” som är ”att ta själen av allt skapat”, denna vers förmedlar, men dess betydelsen är ändå underförstådd:
“..den Dag då de skall stiga ut [ur sina gravar] och då ingenting hos dem kan hållas dolt för Gud. Vem har det [obestridda] herraväldet denna Dag? Gud, den Ende, Den som härskar över allt med oinskränkt makt.” (40:16)

Om en som tror på Gud önskar att personifiera inom sig meningen i denna egenskap då måste han besegra sig eget jag, hans själ och lust. Kontrollera hans elaka önskningar, inte konspirera i samarbete med Djävulen och genom att återvända till Gud överlämna sig till Hans vilja i alla ärenden.
Vägen som människan erhåller ljuset i från denna egenskap “al-Qahhar” är att man måste granska sin själ och sina lustar, som alltid är närvarande inom honom och som är hans värsta fiende. Han kan besegrar den och kväva den genom att göra det motsatta än det den säger till en och till en sådan grad att den inte har något val förutom att underställa sig den gudomliga befallningen.
Då måste han bemästra sin envisa motståndare, det vill säga Djävulen, alltid vara på sin vakt inför hans elaka förslag och att blockera hans uppfartsväg. Då har han besegrat hans världsliga begär och insmygande lustar som gör att han inte följer det som han inspireras till att göra.

 

Den som recitera ياﻘﹶﻬﹽﹶﺎﺭ

kommer att bli fri ifrån dragningskraften och lockelsen ifrån detta livet och finna inre ro.