17. Al-Wahhab

  1. “Al-Wahhab”, Givaren, Den Främsta Givaren, الوهابGud den Högt Uppsatta har sagt:
    ”[De ber:]´Herre! Låt inte våra hjärtan fara vilse sedan Du har väglett oss. Och förbarma Dig iDin nåd över oss. – Du är Den som alltid ger!” (3:8)

    ”Al – Wahhab” härstammar från ett mycket lämpligt substantiv ”hibah” och från verbet ”yahib” vilket betyder: ”att man gör någon annan ägaren av det man givit”. Den första(som gav) begär inget tillbaka från den som givits äran att ”få bli” den som gav. Det är en gåva som är fri ifrån någon slags återbetalning till den ursprungliga givaren.

Om en person ger ut tjänster på detta sätt och ofta, kommer han att förtjäna titeln ”Jawad”(den Generösa) och ”Wahhab”(givaren). Gud den Högsta är beskriver som Den Mest Generösa och Den som ger Mest. Det vill säga ”Al-Wahhab” och ”Al-Wahib”. En som är ”wahab” är en som ger många gåvor.

”Al-Wahhab” är den som ger utan att få en ersättning. Han ger sina förmåner till sina tjänare oavbrutet. Han ger till och med utan att man ens ber om det och Han är den som tar indikativt till givandet. Gud är sannerligen ”Al-Wahhab” eftersom Han den Mest Frikostiga och Den Största Givaren. Han är den som ständigt försöker komma Hans tjärnare närmare. Den som med barmhärtighet ger gåvor till Hans tjänare och Han är den som ger dem vad de än behöver.

När Gud ger finns inga gränser, Han söker inga förmåner för sitt givande eller övertag. ”Al-Wahhab” som attribut blir som en dusch över dig utav av Hans välsignelser utan den minsta anledning. ”Al-Wahhab” ger utan att få något tillbaka för vad Han givit.
På natten när vår Profet Muhammed(S) brukade vakna, åkallade han sin Herre genom att säga följande:
”Min Herre! Det finns ingen gud utom Du! All lovprisning tillhör Dig! Min Herre! Jag söker din förlåtelse för mina synder, och jag ber till dig, inför din nåd, Å min Herre, att du utökar min kunskap och att du ej tillåter mitt hjärta att tveka på Dig efter att du väglett mig, och att bevilja mig, från dig, en nåd, sannerligen är du ”Al-Wahhab”.”

Att recitera
يا الوهاب

Den som reciterar Hans namn 100ggr kommer att få alla sina behov uppfyllda efter en två rakats bön