18. Al – Fattah

 1. Al-Fattah: Öppnaren, Domaren, Den som tar borts en svårigheter : ياالفتاح “Säg: ”Vår Herre skall [en gång] samla oss [alla] och då skall Han döma oss med sanning och rättvisa, ty Han är Den som gör sanningen uppenbar, Den som vet allt.” (34:26)På arabiska betyder “fataha” öppnade och “muftah” betyder nyckel. Medans “fath” bertyder seger eller erövring. “Fath” kan också betyda rinnande vatten, ett skärande ljud eller en sjö. Den kan även betyda: skiljedomsavgöra mellan två parter. ”Istiftah” betyder: att söka hjälp eller att uppnå seger. Både “Al-Fatih” och “Al-Fattah” är egenskaper till Gud.
  Att säga att Gud är “Al-Fattah” betyder att Han är den som dömer mellan sina skapelser, Hans tjärnare, de som är lydiga och de som är rebelliska.

  I Koranen står der skrivet:
  “För oss skulle det vara liktydigt med att ljuga om Gud, om vi återvände till er tro, när Gud har räddat oss från den. Det är otänkbart för oss att återvända till den om det inte är Guds, vår Herres, vilja. Vår Herre omfattar allt med Sin kunskap; vi sätter vår lit till Gud!” – ”Herre! Gör sanningen uppenbar [i tvisten] mellan oss och vårt folk! Ingen gör sanningen uppenbar som Du!” “ (7:89)

  “Al-Fattah” är den som öppnar ens svåraste angelägenheter och ens problem som man tror saknar en lösning. Han är den som avslöjar sanningen, Han är den som gör alla ens svårigheter enkla, Han är den som kontrollerar alla affärer i himlen och på jorden.

  Gud säger:
  “Han har nycklarna till den dolda verkligheten; ingen känner dessa [ting] utom Han. Han vet vad som finns på marken och i havet; inte ett löv faller utan Hans vetskap och varken fröet, [dolt] i jordens mörker, eller det gröna [strået] eller det som vissnat, saknas [bland det som har upptecknats] i Guds öppna bok.” (6:59)

  Alltså Gud är den som öppnar vad som än är låst och Han har en nyckel till allt. Han öppnar brett sina portar av livsuppehälle och för med sig regn vilket kan få liv tillbaka på en död plats. Han är den som beviljar seger och som stödjer Hans Profeter(S/AS) som Han har sänt till olika länder så att ljuset av sanningen ska skinna därifrån och att deras själar ska bli renade ifrån ondska och dåliga intensioner. Han öppnar stängda hjärtan och fyller dem med ljus, så att de blir lugna och gör att de kan njuta av en känsla av framgång.“Säg: ”Vår Herre skall [en gång] samla oss [alla] och då skall Han döma oss med sanning och rättvisa, ty Han är Den som gör sanningen uppenbar, Den som vet allt.” (34:26)

  På arabiska betyder “fataha” öppnade och “muftah” betyder nyckel. Medans “fath” betyder seger eller erövring. “Fath” kan också betyda rinnande vatten, ett skärande ljud eller en sjö. Den kan även betyda: ” att skiljedoms avgöra mellan två parter. ”Istiftah” betyder: att söka hjälp eller att uppnå seger. Både “Al-Fatih” och “Al-Fattah” är egenskaper till Gud.
  Att säga att Gud är “Al-Fattah” betyder att Han är den som dömer mellan sina skapelser, Hans tjärnare, de som är lydiga och de som är rebelliska.

  I Koranen står der skrivet:
  “För oss skulle det vara liktydigt med att ljuga om Gud, om vi återvände till er tro, när Gud har räddat oss från den. Det är otänkbart för oss att återvända till den om det inte är Guds, vår Herres, vilja. Vår Herre omfattar allt med Sin kunskap; vi sätter vår lit till Gud!” – ”Herre! Gör sanningen uppenbar [i tvisten] mellan oss och vårt folk! Ingen gör sanningen uppenbar som Du!” “ (7:89)

  “Al-Fattah” är den som öppnar ens svåraste angelägenheter och ens problem som man tror saknar en lösning. Han är den som avslöjar sanningen, Han är den som gör alla ens svårigheter enkla och Han är den som kontrollerar alla affärer i himlen och på jorden.

  Gud säger:
  “Han har nycklarna till den dolda verkligheten; ingen känner dessa [ting] utom Han. Han vet vad som finns på marken och i havet; inte ett löv faller utan Hans vetskap och varken fröet, [dolt] i jordens mörker, eller det gröna [strået] eller det som vissnat, saknas [bland det som har upptecknats] i Guds öppna bok.” (6:59)

  Alltså Gud är den som öppnar vad som än är låst och Han har en nyckel till allt. Han öppnar brett sina portar av livsuppehälle och för med sig regn vilket kan få liv tillbaka på en död plats. Han är den som beviljar seger och som stödjer Hans Profeter(S/AS) som Han har sänt till olika länder så att ljuset av sanningen ska skinna därifrån och att deras själar ska bli renade ifrån ondska och dåliga intensioner. Han öppnar stängda hjärtan och fyller dem med ljus, så att de blir lugna och gör att de kan njuta av en känsla av framgång.

Egenskapen “Al-Fattah” inspirerar till gott uppförande och som bör följas av den som på ett korrekt sätt har förstått innebörden av dess mening. Den som på djupet begrundar dess innebörd och den som uppriktigt vill bli välsignad av dess sanna mening. Genom att förstå dess sanna mening kommer man att uppnå total tillfredställelse av ens öde och det som ens Herre har skrivit för en.

Den som reciterar ياالفتاح
kommer att uppnå sann seger.