19. Ar-Razzaq

Ar-Razzaq : Försörjaren : الرزاق  
 
”Ar-Razzaq” härstammar ifrån ordet “rizq” vilket betyder livsuppehälle. Allt som är gynnande för människan, så som djur, växter osv, med innebörden att få dom att växa. Regn kan också kallas för rizq” eftersom det hjälper alla levande varelser på jorden.  
 
Ordet “rizq” kan användas vid benämning av inkomst, levebröd, näring, pengar och förmögenhet, Det kan också användas vid intjänandet av något gott, så som i detta livet eller i det nästa. Det kan också vara en del av ens öde eller framtid, eller till och med något som går att äta. “Ar-Razzaq”är ett superlativt ord av ordet “Ar-Raziq”: Den som förser en med “rizq”. “Ar-Razzaq” kan endast tilldelas Gud. Det finns två sorters rizq, en som upprätthåller ens kropp, så som mat, dricka och hälsa. Den andra upprätthåller ens själ, vilket är kunskap och sann inspiration. Den sist nämnda är den bästa, då själens “rizq” varar föralltid och kroppens “rizq” är temporär. 
 
“Ar-Razzaq” är Han som skapar all slags försörjning. Han som breder ut sina tjänster som är tillgängliga för Hans tjänare. Han tillhandahåller medel för att man ska upprätthålla ens försörjning. Han är den som förser Hans skapelser med det dom behöver för deras överlevnad. Han upprätthåller sinnet med kunskap, hjärtat med förståelse, själen med andlig uppenbarelse, kroppen med födda och så vidare. Och endast Gud kan göra detta. Den som inser detta kommer att förstå att all ens försörjning ligger i Guds händer, ens egen och alla andras också och det är endast Gud som kontrollerar detta. 
 
Den Heliga Koranen säger: 
“Förnekarna av sanningen, som gör narr av de troende, har fått se det jordiska livets lockelser i ett förskönande ljus. Men de gudfruktiga skall ha rang högt över dem på Uppståndelsens dag. Gud ger Sitt goda i överflöd till den Han vill.” (2:212) 
 
Gud visar var och en som fruktar Honom en utväg ur [alla svårigheter] och sörjer för honom på ett sätt som han inte kan förutse; och den som litar till Gud behöver inget annat [stöd]. Gud når alltid Sitt syfte [och] Gud har fastställt ett mått för allt. (65:2-3) 
 
Den som reciterar يا الرزاق  
kommer Gud att förse med försörjning.