2. Al – Rahman

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 1. Al – Rahman,  لرحمن, Den Välgörande, Den Mest Medkännande,“Ingen av de varelser (som befolkar) himlarna och jorden kan nalkas den Nåderike annat än som (Hans) tjänare.” (19:93)

  “Al–Rahman och Al–Raheem” är två av Guds egenskaper som påminner en om Guds nåd och barmhärtighet, det är ett faktum att Hans godhet och belöning når vem som helst som Han önskar. Han är den som styr bort ondska från sina tjänare. ”Al-Rahman” och ”al-Raheem” är två egenskaper som samverkar och förmedlar nåd, den ena mer än den andra.
  ”Al-Rahman” som egenskap är endast relevant för Gud, ingen förutom Han kan bli kallad eller räknas som sådan. Däremot så kan ”al-Raheem” appliceras på människor. Man kan bli beskriven som ”raheem” = nådrik och snäll, men en människa kan inte vara ”rahman”.

  I den Heliga Koranen kan vi läsa:
  ”I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn” (1:1)
  ”…den Nåderike som tronar [över skapelsen] i Sin allmakts härlighet.” (20:5)

Det är en egenskap som demonstrerar att nåd kan endast vara möjligt genom Honom. Man menar:
”Han som beviljar Nåd bortom all annan tänkbar nåd det inte finns ett like eller som existerar.”
Från ordet nåd härstammar, ”al-Rahman” som är både ett substantiv och ett adjektiv.
Det ena motsäger inte det andra.
Det är vida känt att nåd betyder: ens önskan eller vilja att ge godhet till en som är mycket mindre än han själv i status.

Imam Ali(AS) sa ” Visa nåd åt andra och nåd ska vissas emot dig”
[Amali al Saduq, p. 174 no. 9]
Fördelarna med att recitera Ya Rahman يا حمن
100 ggr efter alla de obligatoriska bönerna tar bort glömska.
Om det reciteras regelbundet så blir en hjärtlös person snäll och kärleksfull.