3. Al – Raheem

 

بسم الله الرحمن الرحيم

  1. Al – Raheem, الرَّحِيم, Den mest Nåderika”Säg till Mina tjänare att Jag sannerligen är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet” (15:49)

    Al-Raheem härstammar från ordet Rahmah som betyder nåd och barmhärtighet, medlidande och förbarmande. Rahmah betyder frälsning för dom som mottagit lidande eller förlust och dom ska bli välsignade med vägledning, förlåtelse och övertygelse. Al – Raheem är Han som beviljar rahmah och det är den högsta form av barmhärtighet.

Al-Raheem är Han som ger oräkneliga välsignelser. Utan tvekan så kan inte Guds välsignelser räknas och sannerligen kan dom aldrig ta slut.

Barmhärtighet har en stor roll i Islam. Man ska vara ödmjuk inför sig själv, sin familj, vänner, kollegor, de lärda, de unga och de gamla. Barmhärtighet bland de troende är en säker väg för att uppnå Guds nåd.

Vår Älskade Profet Muhammad (må fred och välsignelser regna över han och hans familj) sa:
” Var barmhärtig mot dom på jorden så att dom i himlen är barmhärtig mot dig”

Fördelarna med att recitera يا رَّحِيم
om man gör detta 7 ggr så kommer du att vara under Guds skydd.

يا رَّحِيم