4. Al – Malik

بسم الله الرحمن الرحيم
Al – Malik, الملك, Den mest suveräna Herren, Den härskande, Den som har makten, Kungen av allt

 

Han är den som är kung över alla skapelser. Han är den som är ägaren och härskaren av den här världen. Han är den som har förstklassig, enastående & överträffande auktoritet. Den som alla är förlitade på. Han är den som har avgörande makt över alla skapelser och Han är inte styrd av någon eller något!

”Al-Malik” förmedlar betydelsen av ”Den som är fri, genom kraften av Hans egna värde och kännetecken. Han är inte beroende av något i existens samtidigt som allt existerande är beroende utav Han.” Allt som lever eller har skapats kan inte vara utan Han, pga. av att allt härstammar från Han och på grund av Han. Alla och allt är Hans.

I den heliga Koranen förekommer namnet Al-Malik på följande sätt:

”Som allsmäktig råder över Domens dag” (1:4)
”[Och de skall] ta plats inför en allsmäktig Konung i sanningens [församling].” (54:55)
”SÄG: ”Gud, all makts Herre! Du skänker makten åt den Du vill och Du tar makten från den Du vill. Du upphöjer den Du vill och Du förnedrar den Du vill. I Din hand ligger det goda och Du har allting i Din makt.” (3:26)
”Stor är Han i Sin härlighet, Han som har herraväldet över allt i Sin hand! Till Honom skall ni föras åter.” (36:83)

Fördelarna med att recitera يا ملك
upprepande gånger leder till att man blir respekterad och behandlad väl av andra.

يا ملك