5. Al – Quddoos

بسم الله الرحمن الرحيم

  1. Al – Quddoos, القدوس, Den Heliga, Den RenaGud säger i den heliga Koranen:
    ”ALLT det som himlarna rymmer och det som jorden bär prisar Gud, Konungen, den Helige, den Allsmäktige, den Vise.” (62:1)

”Al-Qudoos” betyder den vars karaktärer inte kan bli avlad eller som man kan förstå sig på genom sitt sinne eller sin klokhet, inte heller kan man tänka ut Hans storhet genom sin fantasi eller föreställnings förmåga, inte kan man komma till insikt om Han genom ens intelligens eller förnuft eller bedöma Han genom sitt intellekt. Språkligt så härstammar det från ”quds” (kyskhet eller renhet). Ordet kyskhet har många vackra synonymer som beskriver ordet ytterligare: avhållsamhet, renlevnad, renhet & oskuld. Det samma med ordet renhet som har synonymer som: klarhet, äkthet, hygien.

Profeten Mohammad (S) sa: ” Renhet är en del av religionen.”

Paradiset är också kallat för platsen av ”quds”, detta just för att det är fritt från allt det ondskefulla som fanns i den värdsliga världen. Ärke Ängeln Gabriel(AS) är kallad för ”al-ruh al-quds”, ”Den Heliga Själen”, detta pga. att han är fri från misstag när det kommer till att överlämna gudomliga uppenbarelser till Allahs Profet (S).

”Al-Qudds” är den som är över alla värdsliga nöjen och vars egenskaper är allt annat än bristfälliga. Han är den som renar själen från synder. Han som tar dom ondskefulla & gudlösa i deras pannlugg, Han är över tid och rum.

Guds budbärare sände en gång en av sina följevänner för att undervisa Islam till en grupp nya konverterade och att leda dom i den obligatoriska bönen. Den här följevännen brukade endast recitera Surah al-Fatiha och Surah al-Ikhlas. Dom konverterade återvände till Profeten (S) och berättade om det inträffande. Profeten (S) svarade dom: ”Gå tillbaka och fråga han varför han gör så.” När de frågade så fick dom som svar: ”För att den innehåller egenskaperna och innebörden av Al-Rahman, och just därför älskar jag att recitera den så ofta!” När dom än en gång gick till Profeten (S) och berättade svaret så svarade han: ”Gå tillbaka och berätta för han att den Prisade och Ärade älskar honom också.”

Fördelarna med att recitera ياقدوس
om man reciterar detta namn 100 ggr varje dag så kommer all ens oro och bekymmer att försvinna.

ياقدوس