Tips när du bestämt dig för att konvertera

Salam aleikom

Efter ett antal år som konvertit kan man titta tillbaka i backspegeln och undra, om det inte funnits saker man inte hade kunnat hantera annorlunda och om inte det hade skapat mindre friktion i själva konverteringsprocessen. För visst är det en process – mer eller mindre – beroende på vem man talar om. Vissa kan berätta om enkla och smidiga processer och har bara positiva erfarenheter medan andra vittnar om hur mycket svårare det haft.

Nog är det så, att man som konvertit ibland kan mildra omständigheterna och man kan påverka friktionen, men i lika många fall är det omöjligt.

Konvertithjälpen har samlat ett par användbara tips som våra medlemmar i gruppen har nämnt genom tiden, som syftar till att gynna den som konverterar och dess anhöriga. Dessa tips kanske inte passar alla, utan man måste se till den enskilda situationen, så betrakta tipsen som generella och se över om de verkligen är tillämpliga i ditt fall.

  • Avsätt en tid och plats för att berätta att du konverterar och dela med dig av din känsla till dina närmaste innan du är officiell med ditt beslut.
  • Ha tålamod med anhörigas reaktioner och kommentarer till en början, ge det tid då nyheten kan komma som en chock. Olika individer kan behöva olika lång tid, från dagar, veckor till år.
  • Svara på frågor med ett gott bemötande då det kan råda många frågetecken och förvirring.
  • Var hänsynsfull men ändå bestämd, eftersom du har fattat ett beslut.’
  • Visa allt det vackra som Islam faktiskt lär oss när det gäller hur man ska ta hand om sina nära och andra medmänniskor. Rätt bild av Islam kan du om någon ge till dina anhöriga.
  • Visa upp det tydliga budskapet om godhet gentemot dina föräldrar.

 

Listan på tips kan göras oändligt lång. Har du tips för att underlätta för andra systrar i tron, som går de steg du redan tagit tidigare? Dela med dig!