7. Al – Mu’min

بسم الله الرحمن الرحيم

7. ”Al-Mu’min”, المؤمن, Beskyddaren av tronen, Den som beviljar säkerhet och trygghet.

 

”Al – Mu´min” betyder Han som framför fred och trygghet. Han tillhandahåller meningen med deras kunskap och blockerar alla infarter för rädsla. När det kommer till sjukdom, fördärv, Domedagens plåga och vrede så finns det varken fred eller trygghet, förutom när Han tillhandahåller ens hjälpmedel för att uppnå detta.

”Iman” språkligt sagt, (att tro) kommer från två olika verb: ”Tasdeeq”: göra vittnesmål för sanningen om något eller någon: ”…Kanske tror du oss inte fastän vi säger sanningen.” (17:12) (Dock så gav bröderna till Yosuf (A) en lögn, det är inte det man söker i denna aya, bara att dem gjorde ett vittnesmål). Den andra är ”aman”: fristad eller fredfull hamn: ”som har gett dem föda när hungersnöden hotade och trygghet när fruktan hade fått makt över deras [sinnen]. ” (106:4)
Och några språkforskare säger att iman kommer från det andra verbet.

Om vi säger att Den Allsmäktige beviljar Sina tjänare trygghet mot allt som är fruktansvärt och som man fruktar, då måste vi förstå och belysa omständigheterna av det här livet och i det nästa. Vad beträffar detta livet på jorden, att avlägsna anledningen till rädsla är inte rimligt såvida inte en osäker situation faktisk har hänt.

Rädsla kan inte avlägsnas när möjligheten för att förlora detta livet finns. Och det är endast Allah(swt) som kan avlägsna detta. Ingen kan komma med fred och trygghet förutom Han. En blind person är insiktsfull att hans nedsättning kan medföra till att en skada kan hända eller ett större olycksfall. Hans hörsel ger han trygghet från att hamna i dessa situationer. En som har fått sin arm amputerad kommer att känna rädsla emot en händelse där han inte kan försvara sig förutom med en arm och denna friska armen blir hans anledning till säkerhet. Det samma kan man säga om alla våra sinnen och kroppsdelar.

Han som skapade alla dessa delar, Han är den samma som har avlägsnat från människan orsakerna för rädsla genom att ge han sådana sinnen eller kroppsdelar. Han som har skapat smakrik mat och även bra mediciner och lärt människan hur man skapar användbara verktyg, som sparar oss en massa besvär, är sannerligen densamma Han som beviljar säkerhet och trygghet från alla dessa faror och risker. Budbäraren av Allah har sagt: ”Vem som helst som tror på Allah och Domedagen ska komma med säkerhet och trygghet till ens grannar emot ens egna missgärningar.”

Fördelarna med att recitera يا مؤمن,
kommer man att bli befriad från alla slags olycka och lidande.

يا مؤمن,