9. Al – Aziz

  1. Al – Aziz, العزيز, Den segrande, Den ärofyllda, Den allsmäktige

 

Roten av denna egenskap kommer ifrån ”izz” som betyder; kraft, förmåga, stabilitet, seger, upphöjelse & dominans. Verbets betydelse är förstärka eller upprätthålla på det sätt som nämna i Koran versen 36:14 :
”Vi sände till dem två [sändebud] och de beskyllde båda för lögn; därför sände Vi en tredje till deras hjälp. Och de sade: ”Vi har sänts till er [med budskap från Gud]!” , här stödes argumentet med ett tredje sändebud. Språkligt sätt så säger man att verbet betyder: bemästra, ha övertag & besegra.

”Al – Aziz” är Han som ensam har all heder och ärbarhet, Han kan aldrig bli förödmjukad, och Han kan aldrig bli orättvist behandlad, och varken intellektet eller fantasin kan någonsin uppfatta Honom. Han kan inte på något sätt bli besegrad eller skadad. Det finns ingen som är jämlik med Honom eller som kan liknas med Han, Han är den som alla är i behov av och den som alla behöver, Han som är segrande och aldrig besegrad, den mäktiga, den allsmäktige som aldrig kan vara i din räckvidd.

I den heliga Koranen så beskriver Gud sig själv som ”al – Aziz” :
”… och om Du förlåter dem är Du den Allsmäktige, den Vise.”

”Honom tillhör all makt och härlighet i himlarna och på jorden och Han är den Allsmäktige, den Vise.” (45:37)

Han bevisar att Han har alla egenskaper av storhet genom:

”De säger [också]: ”Om vi kommer tillbaka till staden [från detta fälttåg], skall de som har makten helt säkert driva bort dessa föraktliga stackare härifrån!” – Men [den verkliga] makten ligger hos Gud – och Hans Sändebud och de troende – och det vet inte hycklarna” (63:8)

”STOR är din Herre, den Allsmäktige, i Sin härlighet, fjärran från [försöken] att beskriva [Hans Väsen]!” (37:180)

Till och med Iblis beskriver Hans storhet:

”[Iblees] sade: ”Jag svär vid Din Allmakt att jag skall leda dem alla vilse.” (38:82)

Budbäraren av Gud brukade säga:
”Jag söker skydd genom din heder och ärbarhet, för du är Den som är en och endast en Gud och den som aldrig dör, medans jinns och människor dör.”

Fördelarna med att recitera يا عزيز
om man gör detta vid fajr bönen 40 ggr i 40 dagar så ska man bli oberoende av andra.

يا عزيز