Återberättelser (hadither)

Salam aleikom,

Hadither är  återberättelser av Profeten Mohammad(S) och Ahl al-Bait(A). Hadither fungerar som vägledning och riktlinjer för muslimer i vardagliga livet. Konvertithjälpen vill tipsa om en sida som samlat hadither för alla att ta del av på http://www.sunnah.se 

Här följer ett utdrag…

Profeten(S) sade: ”Bönen är (i själva verket) ett ljus i den bedjandes hjärta. Således, kan den som så önskar, illuminera sitt hjärta (med hjälp av bönen).” [Kanz al-Ummal, vol. 7, hadith 18973]

Imam Sajjad(A) sade. ”Sträva efter att först sysselsätta dig med rättelser och ändringar av dig själv innan du gör det för andra.”  [Khesals, vol. 1, s. 12]

Ta mig till>>> www.sunnah.se