Eid al Adha

eidaladha

 

När Hajj är avslutat inträffar Eid al-Hajj, även kallad Eid Al-Adha(Eiden av uppoffring). Detta är den sista Eiden I den islamiska kalendern. Den infinner sig på den 10:e dagen I månaden Dhulhijja. Det är denna Eid som markerar slutet av den heliga vandringen Hajj, pilgrimsfärden till Mecka. Det görs i samband med minnet av Profeten Ismaels(AS) far, Profeten Ibrahim(AS). När Profeten Ismeal(AS) var 13 år gammal drömde hans far Profeten Ibrahim(AS) att han skulle uppoffra sin son. Den dagen, den 8:e Zilhaj, kallas “Dagen för den första drömmen”. Profeten Ibrahim(AS) fick ofta sina uppenbarelser genom hans drömmar, men då han blev bedd att döda sin son ifrågasatte han ifall den var sann. Dagen efter den 9:e Zilhaj hade han samma dröm igen och nu visste han att det var sant. Denna dagen är nu kallad “Dagen av kunskap”. Den Heliga Koranen säger i Surah Saffat aya 102: “Och då [sonen] hade blivit gammal nog att [arbeta tillsammans med fadern och] delta i hans strävanden, sade [denne]: ”Min käre son! Jag har sett i drömmen att jag offrar dig [åt Gud]. Vad anser du [om detta]?” [Ismael] svarade: ”Fader, gör som du blir befalld! Om Gud vill, skall du se att jag är tålig och uthärdar [allt].” Profeten Ibrahim(AS) ledde sin son ut i öknen. På vägen så möte de Shaytan i form av en man. Han försökte övertala han om att han höll på att göra ett stort misstag. Tre gånger kom han till Profeten Ibrahim(AS) och varje gång så fick Profeten Ibrahim(AS) han att försvinna genom att kasta 7 små stenar på honom. När de anlände till Mina la han sin son på marken och tog en kniv. Profeten Ismael(AS) såg hur mycket hans far stressade över att han var tvungen att döda sin son, så sa han: “Å min far! Bind mina händer och fötter så jag inte motstånd gör. Och sätt en ögonbindel över dina ögon så du ej behöver se mig dö. Väsa din kniv så vass att jag ingen smärta känner.” Profeten Ibrahim gjorde som hans son sa och efter det så skar han halsen av sin son. Men när han tog av sin ögonbindels blev han förvånad när han såg sin son stå säkert och levande bakom honom och istället var det ett får som han hade slaktat. Just detta moment är ett av momenten som man utför under pilgrimsfärden i Mecka när man är just i Mina och det är obligatoriskt för alla muslimer och det är just därför som Eiden även är kallas Eid ul-Adha. Det är en mycket glädjefylld Eid då man hoppas att de som besökt Hajj har fått sina synder förlåtna och startar ett nytt och rent liv.

 

Eid bönen är densamma för båda Eid Fitr och Eid Adha och infaller med omkring två månader och tio dagars mellanrum. Bönen förrättas i allmänhet i församling, men kan bes enskilt, vilket inte är obligatoriskt (wajib) men högst mustahab (rekommenderat).