Eid al Fitr

eidalfitr

 

Eid al-Fitr markerar slutet av den Heliga månaden Ramadan. Det är den 1:a Shawwaal. “Fitr” betyder att bryta och det är just det som händer när man avslutar månaden Ramadan och bryter av ens dåliga vanor man hade innan Ramadan. Det är en välsignad och lycklig tid då man fastat i en hel månad och levt under en tid där man inte får begå synder eller förbjudna handlingar. Man hoppas också att alla ens böner och synder är förlåtna och att man kan börja om på nytt. Under Ramadan så tänker man och hjälper de fattiga. Man känner med de fattiga som ej har mat och dricka, men man vet att för dom är det samma efter Ramdans slut också. Och pga av detta så blir man mer tacksam för det man har och för alla ens välsignelser som Allah(swt) har gett en och man delar dessa med alla andra. Man ska också betala en obligatorisk Zakat i slutet av månaden Ramadan.

I samband med att man bryter fastan och det är haram (förbjudet) att fasta på Eid-dagen. Ofta brukar man referera till Eid Fitr som ”den lilla Eiden” medan Eid Adha betraktas som ”den stora Eiden” i samband med den heliga Hajj-färden. Eid bönen är densamma för båda Eid Fitr och Eid Adha och infaller med omkring två månader och tio dagars mellanrum. Bönen förrättas i allmänhet i församling, men kan bes enskilt, vilket inte är obligatoriskt (wajib) men högst mustahab (rekommenderat).