Eid e-Mubahila

eid

 

Den Heliga Profeten Muhammed(S) hade sänt brev till olika ledare i olika länder för att invitera dem till Islam. Ett av de brev vart sänt till de kristna i Najran. När brevet hade anlänt till dem så bestämde de sig att möte Profeten(S) i verkligheten. Dom anlände till Madina och de gick till mosken klädda i silkes kläder, guldringar och kors runt deras halsar. När Profeten(S) såg dom klädda på detta sätt vart han upprörd och ignorerade dom. Dom insåg att det var något som inte stämde men de visste inte vad och hur dom kunde åtgärda detta. Genom Imam Alis(AS) råd byte de om till mer simpla kläder och tog bort deras smycken. När de återvände till Profeten(S) gavhan dom ett varmt välkomnande. Innan de startade med diskussion så bad de om tillåtelse för att be bön och detta accepterade Profeten(S). Så började diskussionen, folket från Najran ville inte lyssna till Profeten(S), de sa att de trodde på Profeten Isa(AS) som var Guds son, eftersom han saknade en far. Vid detta tillfälle så kom Ängeln Gibrael(AS) med följande vers från Koranen: “Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom: ”Var!” och han är.” (3:59) Men detta menade man att om Profeten Isa(AS) kunde bli kallas Gud son, på grund av det faktum att han föddes utan far, då borde Profeten Aadam(AS) vara mer förtjänt av denna titel då han föddes utan far eller mor. De kristna kunde inte svara på detta argument, men de fortsatte att argumentera på grund av envishet. Och sedan blev följande vers av Koranen uppenbarad: “Om någon vill tvista med dig om detta, sedan du tagit emot den kunskap som har kommit dig till del, säg då: ”Låt oss kalla våra söner och era söner, våra kvinnor och era kvinnor, ja, låt oss alla samlas och ödmjukt be Gud att Han avkunnar Sin dom, och låt oss nedkalla Guds fördömelse över alla som ljuger.” (3:61) Den Heliga Profeten(S) läste upp denna versen för dem och tillkännagav en utmaning vid namn “Mubahila”, vilket betyder att förbana varandra. Dom kristna accepterade utamningen. Nästa dag, den 24 av Zilhaj, 9 år efter Hijra gick Profeten(S) för att anta utmaningen som dom kommit överens om dagen innan. Han höll Imam Hussain(AS) I sin famn och han höll Imam Hassan(AS) I hans hand. Bibi Fatima(AS) kom bakom honom, och bakom henne kom Imam Ali(AS). Den Heliga Profeten(S) sa till dom: “När jag ber ska ni säga Ameen.” I lydnad för den versen vid namn Mubahila som blev skickad av Allah, tog Profeten Muhammed(S) med sin Imam Hassan(AS) och Imam Hussain(AS) as his “sons”, han tog med Bibi Fatima(AS) som sin ”kvinna” och Imam Ali(AS) som “hans eget jag”.