Eid Ghadir

Den 18:e av Dhulhijjah uppenbarade Ängeln Gibrael (AS) följande vers från Koranen: “FÖRKUNNA, du Sändebud, allt vad din Herre har uppenbarat för dig! Gör du inte det, har du inte förmedlat Hans budskap. Gud skall skydda dig mot människorna; Gud vägleder inte förnekarna av sanningen!” (5:67) När Profeten Muhammed(S) fick dessa order så stannade han på en gång vid en plats vid namn Ghadeer-e-Khum(dammen av Khum). Han gav instruktioner att ett område skulle bli rensat och att man skulle bygga en talstol av sadlarna från kamelerna. Han frågade Bilal, som hade en stark och tydlig röst, om han kunde ropa på dem som gått för långt ch även att samla in dom om låg bakom. Det var mitt på dagen och det var mycket varmt. Profeten(S) höll bön och efter det så höll han en predikan ur den del av den var: ”Har inte jag mer utövanderätt över dem troende än vad de har över sig själva?”

Människorna svarade: ”Ja, O Guds Sändebud”. Profeten(S) lyfte upp Imam Alis(A) hand och sade: ”För den jag är mästare över (mawla), är Imam Ali hans mästare. O Allah, älska den som älskar Imam Ali, och var fiende för Imam Alis fiende. Hjälp den som hjälper Imam Ali och överge den som överger honom.” När han hade sagt detta tre gånger gick han ner från talastolen. Under denna tiden så steg Ängeln Gibrael(AS) ned med följande vers: “Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion. Om någon drivs [att bryta mot förbuden ovan] av hunger, inte av lust att överträda dem, [skall han finna] Gud ständigt förlåtande, barmhärtig.” (5:3) Den heliga Profeten(S) tackade Gud för Hans välvilja och frågade sedan Imam Ali(AS) att sätta sig ned i ett tält så att människorna kunde skaka hans hand och gratulera honom. Den 18:e av Dhulhijjah är alltså känds som Eid e-Ghadeer.

 

För att läsa khutban tryck på länken nedan:

http://islamportalen.se/?p=1099

Vem är imam Ali (A)? Nedan finns en länk som leder till en dokumentär om honom (A).

https://www.youtube.com/watch?v=6HoxkvBaGYc