En konvertits snabba steg

Salam

Att konvertera till Islam säger nog många konvertiter har varit räddningen i deras liv. Många uttrycker en överväldigande tacksamhet och glädje. De vittnar om känslan av nyfödelse, ett nytt ”jag” och en chans till att ”börja om”. Ofta har man en eller fler, eller många muslimska vänner i sin närhet som mer än gärna hjälper till och stöttar den nya muslimen, att finna det den söker; kanske böcker att läsa, föreläsningar, länkar, eller bara vänskap.

Man vill ofta börja med allt som hör till, på en gång. Praktiska moment, andlighet, rekommendationer, allt vill man sätta igång med på en och samma gång. Inte sällan kan konvertiter omedvetet bli väldigt stressade av att inte kunna prioritera utan försöka anamma allt med detsamma. Något som är väldigt viktigt att tänka på är balans. Gud talar om att allt ska ske i balans. I detta fall handlar det om att man som ny muslim ska ta till sig saker sakta men säkert. Det handlar om en ständig strävan efter utveckling för att uppleva ökad närhet till Gud men ta hänsyn till sina förmågor och resurser.

Vad innebär det rent praktiskt? Svaret på den frågan är relativ, det beror på individen ifråga. Men man ska börja praktisera det man förstår och älskar samtidigt om man aktivt strävar efter att hela tiden bli en bättre individ än den man var igår, för Guds skull.

Har du några tips på hur man bäst finner balans?