Fatima Zahras(A) event 2017

I Guds Namn

Salam alaykum ärade syskon,

All lovprisande och tacksamhet hör till Gud för Hans otaliga välsignelser, i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning.

Vi vill börja med att beklaga sorgen i dessa sorgedagar för den brutalitet som inträffade vår älskade Imam Hossein(A) och hans anhängare. Sannerligen är det månader av sorg, ändock ingivande med kärlek och glöd för att fortsätta kämpa i hans fotspår och vara sanna anhängare till vår tids Imam Hossein(A).

Vi vill härmed i Imam Hosseins(A) mors namn, Fatima Zahra(A), bjuda in alla föreningar, som aktivt arbetar för att sprida Ahl al-Baits(A) budskap, till deltagande i kommande års Fatima Zahra(A)-event som kommer att sammanfalla den 18:e mars 2017.

Årets Fatima Zahra(A)-event kommer att flytta inomhus och omvandlas till en konferens och mässa. Vi avser att ha utställare från olika föreningar/församlingar som vill eller kan tänkas delta och presentera Fatima Zahra(A) på det sätt de önskar. Det blir även ett tillfälle för föreningarna att presentera sin verksamhet och på så sätt skapa en shia-enhet i Fatima Zahras(A) namn.

Är du med i en förening/grupp och vill delta i årets Fatima Zahra(A) event, maila ditt intresse till info@dvv.se med namn på er grupp och en kort beskrivning om er verksamhet.

Sista anmälningsdag är 9 november 2016!

Inkludera oss i era böner