Guds 99 namn

OM GUDS 99 NAMN

Bismillah – Guds namn

“Gud – ingen gudom finns utom Han; Hans är fullkomlighetens sköna namn! “ (20:8)

“Säg: ”Anropa Gud eller anropa den Nåderike! Med vilket namn ni än anropar Honom [är Han En och Densamme] – fullkomlighetens sköna namn är Hans. Höj inte rösten [när du ber] och sänk den inte heller [till en viskning] utan gå en medelväg.” (17:110)

“GUD är fullkomlighetens sköna namn; anropa Honom alltså med dessa [namn] och håll er på avstånd från dem som missbrukar dem. De skall få den lön som deras handlingar [förtjänar]. (7:180)

För att kunna bekanta sig med Guds egenskaper behöver vi vända oss till den Heliga Koranen, hadither(återberättelser, traditioner) och sunt förnuft. Att lära sig Guds namn har en otroligt hög och respekterad ställning just för att det är genom att känna Gud du inser vad du kan förvänta dig av Honom och vad som är tillskrivet för dig och vad som är tillskrivet endast Gud själv och ingen annan. Vår sjätte Imam Jafar Sadiq(A) har sagt:

“Den som lär sig meningen bakom Guds namn med hjärtat, tillämpar de i sin vardag och sedan handlar utefter de ska sannerligen träda in i Paradiset.”

Det betyder att man ska känna till betydelsen av Hans namn, innebörden av dem vad som specifikt menas och vad man kan förvänta sig av Hans egenskaper. Man ska genom dessa egenskaper erhålla god moral i livet. Vi tillhör Gud och till Honom ska vi återvända. Och genom att studera Hans namn vet vi vem vi tillber och till vem vi ska återvända till.