Hur går det till när man fastar?

Det är mycket rekommenderat att ha uppsikt efter månen dagarna innan månaden Ramadan börjar. För det är just vid tom måne som fastan börjar. Man ska självklart kolla med sin marja och andra muslimer för att vara säker på att man gör en riktig bedömning. Ramadan är namnet på en månad I den islamska kalendern och den innehåller 28-30 dagar. Under alla dessa dagar ska man fasta. Man fastar från soluppgång till solnedgång. Man ska även göra en niyyah/intension att man ska fasta Ramadan för att ens fasta ska bli giltig. Man får inte dricka eller äta under den tiden som man ska fasta.

Att fasta innebär också att man ska nå spirituell perfektion. Man ska även upprätthålla och kämpa för att öka sin spirituella nivå. Detta kan göras på många sätt, till exempel:
* Ge allmosa till de fattiga och utsatta.
* Behandla dina föräldrar och de äldre med respekt.
* Var snäll och kärleksfull mot dina barn och ungdomar.
* Ta hand om och se efter dina släktingar.
* Tygla din tunga ifrån oärlighet, ovårdat språk och skvaller.
* Stäng dina ögon från förbjudna och olämpliga saker.
* Stäng dina öron från skvaller och förtal.
* Var medkännande, barmhärtig och ödmjuk inför de föräldralösa. Så, ifall dina barn hamnar i svåra situationer blir de behandlade bra.
* Be om Guds(SWT) förlåtelse och sök Hans närhet.
* Skicka välsignelser till Profeten Mohammad(S) och hans familj(A).
Förutom att fasta och sträva efter spirituell perfektion ska man spendera tid på bön och duaa/åkallelse till Gud(SWT) den Högsta och Ädlaste. Vissa dagar har speciella dyrkahandlingar där man stannar upp hela natten för att tillbe Gud(SWT). Till exempel under Laylatul Qadr/Allmaktens natt.