Kaffarah (betalas vid utebliven fasta)

Kaffarah är det som man ska betala när man missat en av faste dagarna under Ramadan av ogiltig anledning, det innebär följande:
1. Frigörandet av en slav.
2. Om nr. 1 icke är möjligt måste man fasta två månader i sträck.
3. Om nr. 2 icke är möjligt ska man ge mat till 10 fattiga troende.

Kaffarah vid brytning av qada-fasta, om den bryts efter zawal/när duhr/lunchtid är:
1. Ge mat åt 10 fattiga troende.
2. Om nr. 1 icke är möjligt ska man fasta i tre dagar.

Kaffarah om man bryter fastan av en specifik nadhr:
1. Frigörandet av en slav.
2. Om nr. 1 icke är möjligt ska man ge mat åt 10 fattiga troende.
3. Eller klä 10 fattiga troende.
4. Och om man icke kan göra något av detta ska man fasta i tre dagar.

Notering: När man ska ge föda åt någon ska man ge 700 gram av vetemjöl eller ris.

Notering 2: Man kan icke byta ut föda och kläder mot pengar. Man måste ge mat eller kläder.

Notering 3: Om man bryter fastan med en haram/förbjuden handling, så som alkohol, ska man betala alla de tre olika kaffarah som ett straff.

Notering 4: När man ska fasta 2 månader ska åtminstone 31 dagar vara efterföljande och de återstående 21 dagarna kan fastas med mellanrum.