Konvertitberättelser

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Klicka på namnen nedan för att läsa systrars berättelser om hur det var för de att konvertera till Islam. Genom att dela med sig av sin historia vill de inshaAllah stötta och hjälpa andra systrar som genomgår liknande företeelser under sin konvertering.
 

 
Vill du dela med dig av din konvertitberättelse så är du mer än välkommen att skicka in den till Konvertithjälpen, skicka den till info@konvertithjalpen.se

Må Gud belöna dig.