Några vackra hadither…

Imam Ali(A) sade: ”Att äta mindre mat, förebygger kroppen från att drabbas av många sjukdomar.”

Imam Ali(A) sade: ”Arrogans (takabor) är den värsta plågan för förnuftet och klokheten.” bästa bland allmosor (sadaqah) är att behandla släktingarna, som är fientliga gentemot, dig väl.”

Profeten(S) sade: ”Föräldrarnas tillfredsställelse är Guds tillfredsställelse och deras vrede (qathab) är Guds vrede (qathab).”

Du finner hadither här >> http://sunnah.se/