När behöver man inte fasta?

Det var under det andra året efter Hijrah som Allah(swt) gjorde fastan obligatorisk genom vår ärade Profeten Mohammad(S) och detta föll på alla som är kapabla att fasta. Det är endast ogiltigt att fasta i fall något av dessa kriterier infaller:
1. Hayd/menstruation eller nifas/blödning efter barnafödande: Under en kvinnas menstruation eller de blödningar som kommer efter ett barnafödande är det icke obligatoriskt att fasta. De förlorade dagarna ska bes qada/missad vid ett senare tillfälle.
2. Vid sjukdom: Om fastan orsakar att man blir sjuk, att den skapar enorm smärta, eller försämrar ett tillfrisknande eller när det skapar skada för en själv blir fastan icke obligatorisk. Om man skulle fasta ändå skulle ens fasta icke bli accepterad.
3. En kvinna i sitt sista stadie av sin graviditet eller vid amning: Om det finns någon chans att mamman eller barnet kommer att ta skada utav av fastan så ska man inte fasta. Beroende på vilken marja’ man följer så är kompensationen lite olika. Alla säger att man måste fasta sina böner qada/missad och vissa av dom säger att man även ska betala fidyah.
4. Under resa: Om man reser och ber bönen som qasr/resa blir ens fasta inte accepterad. Däremot om man reser efter middagsbönen och kommer fram till en plats där man kommer vara minst 10 dagar innan det blir middagstid, ska man fortsätta fasta som vanligt. Alltså vid utresa efter middagsbönen ska man fasta vidare. Och om man når sin destination innan middagsbönen dagen efter kan man fortsätta fasta som vanligt. Dom dagar man missar ska man fasta som qada/missad vid ett senare tillfälle.

  1. Vid farlig törst:Det finns en enighet bland de lärda att om man lider av sjukdom, ont pga. av akut/hög törst så kan man bryta sin fasta, men detta bara om det skapar verkligt lidande. Och man ska fasta dessa dagar som qada/missad om detta är möjligt.
  2. Gamla människor:När man kommer upp i åldern och det blir skadligt och svårt att fasta så kan man bryta sin fasta eller avstå helt. Men man ska ge fidyah genom att mata en miskeen/fattig för varje dag som man missar att fasta. Och det samma gäller en sjuk person som inte förväntas att återhämta sig inom det kommande året.