Ramadan

ramadan

 

Ramadan är muslimernas fastemånad som pågår från månens nytändning till nästa, vilket är ungefär 30 dagar. Att fasta under månaden Ramadan är en av islams grundpelare. Det är
obligatoriskt att fasta, precis som bönen och om man skulle välja att inte fasta så förnekar
man islam och man har klivit ut ur religionen. Fastan är obligatorisk för alla som är mukallaf. Barn och sinnessjuka personer kan ej fasta och deras fasta blir ej accepterad om de skulle
fasta. Kan man pga. sjukdom inte kan fasta tar man igen den senare om det är möjligt.

Under Ramadan fokuserar muslimer på att studera och recitera Koranen, ge till välgörenhet, åkalla och be till Allah, göra goda handlingar, reflektera och på olika sätt jobba på att blir en bättre muslim och medmänniska. Det finns många rekommenderade handlingar att utföra under denna heliga månad för att få belöning från Gud. Extra speciell är Allmaktens natt (Laylatul Qadr), Allah säger i Koranen att:

”Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader,..”

Under Ramadan fastar muslimer från att solen går upp till att den går ned. Rekommenderat att bryta fastan med är dadlar som vi har återberättat efter Profeten Muhammad(S). Det en man rent fysiskt fastar från är både mat och dryck under solens alla timmar, samt även från sexuellt umgänge, att se på förbjudna saker och lyssna på haram musik. Sedan finns det en rad andra saker man samtidigt fastar ifrån eftersom man även försöker förbättra sig som människa. Det kan vara allt ifrån att inte svära till att inte lägga tid på onödiga saker som att se på TV. Fokus ska ligga på att närma sig Gud och rena både kropp och själ i ett förnyat förtroende till sin Skapare. Löften som bör följas hela året och inte bara under Ramadan.

Vi finner att det står i Koranen 2:183:

”TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud. Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar och de som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta. Och den som självmant gör gott utöver vad plikten bjuder, [skall finna att] detta kommer honom själv till godo. Och fastan är för ert väl – om ni visste [hur mycket gott den tillför er]! För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt – inte tungt – för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.”
Det finns många Profetiska(S/AS) traditioner som pratar om “tålamod” i olika ayat när det
kommer till fasta. Att fasta är en av de första elementen som tar dig närmare Gud. Alla Guds
Profeter(S/AS) har sökt medhjälp av Gud genom att fasta. Varpå vi kan finna anledningen till att fasta.

“Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Det är förvisso en svår [väg] utom för de
ödmjuka, de som vet att de är kallade att möta sin Herre, att de skall återvända till
Honom.” (2-45-46)

En ignorant man skulle fråga:
“Varför skulle Gud behöva våra böner och våran fasta?”
Svaret på denna fråga är enkelt, det är vi som behöver det. Bönen behöver vi för att komma
ihåg Gud.Vi går ifrån livet fullt av mat, dricka, passion, vrede, ignoranse och mörker. När det kommer till fastan under Ramadan så kommer du att komma närmare Gud och Hans änglar. Man kommer till mosken och står uppradad med Hans änglar sägandes: “Allahu Akbar”. Fast är för ditt eget välmående. Den är full av fördelar och det är mer än just mat och dryck
som man ska avstå ifrån. Gud har sagt: “Det är bra för dig.” Fastan stärker din själ, gör ens tro perfekt och den visar en vägen hur man ska nå till Gud. Den tar dig bort från djuriskt beteende och tar dig närmare din Skapare och Herre. Dom som fyller sina magar till bräden innan de
lägger sig för sömn, har ingen anning om förmånerna som fastan för med sig. Den riktigt
förtjusningen ligger i att fasta. När man minns Gud på detta sätt och under alla tider och
omständigheter så finns det en sötma som man ej kan beskriva, den måste upplevas. Att fasta gör dig till en av de tålmodiga. Du stigger in i en samling av Guds folk. Annars hade du fortfarande vart ett djur på två ben. Om man inte fastar utan att ha en giltig anledning, är det endast en själv man skadar. Man visar med svaghet att jag kan inte kontrollera mig egen mage. Det blir då en manifrestation av något som saknar mening. Att man är okapabel att avstå från luster och passioner under endast ett par timmar av dagen. Och motsatsen blir att man har högsjälvkontroll och att man visst har kraft och styrka att avstå från mat och lust i upp till 20 timmar i en del länder. Detta är spirituallitet! Det är så här som du får kraft.

När det är en plikt att börja fasta är olika beroende på pojkar och flickor. Om man är
flicka ska man börja att fasta efter sin första menstruation och för pojkar efter sin första
säddesutlösning. Som konverterad muslim behöver man inte ta igen den fasta som man ej har utfört som icke muslim. Men om man däremot är född muslim och sedan hittat tillbaka till
tron ska man ta igen alla de dagar som man missat.

Att fasta innebär också att man ska nå spirituell perfektion. Man ska även upprätthålla och kämpa för att öka sin spirituella nivå. Detta kan göras på många sätt, till exempel:
* Ge allmosa till de fattiga och utsatta.
* Behandla dina föräldrar och de äldre med respekt.
* Var snäll och kärleksfull emot dina barn och ungdomar.
* Ta hand om och se efter dina släktingar
* Tygla din tunga ifrån oärlighet, ovårdat språk och skvaller.
* Stäng dina ögon från förbjudna och olämpliga saker.
* Stäng dina öron från skvaller och förtal.
* Var medkännande, barmhärtig och ödmjuk inför de föräldralösa. Så ifall dina barn hamnar i svåra situationer de blir behandlade bra.
* Be om Guds förlåtelse och sök Hans närhet.
* Skicka välsignelser till Profeten Muhammed(S) och hans familj(AS).

 
Det är berättat från Islams Profeter(S/AS) att:
“Fasta och du ska bli frisk.”

Det finns många filosofer genom tiderna som är uppmärksammat förmånerna med att fasta. Man har sagt att fasta är en helade revolution och de tre papporna av vesterländsk medicin ( Hippocrates, Galen & Paracelsus) har sagt att fasta är det största botemedlet och godgörande för psyket. När man söker på internet kan man hitta 100-tals av medicinska artiklar om fördelarna med att fasta. Man vet att kroppen är designad för att kunna hela sig själv, bara den får möjlighet till detta. Dr. Otto Buchinger,den tysklands främsta terapeft inom fastning säger efter mer än 100,000 kurer som innehåller fastande: “Att fasta är utan tvekan den mest effektiva terapin. Det är som en opreation utan kirurgi. Det är ett botemedel som innehåller medicin som tar dig i rätt riktning emot vår Skapare och den löser upp och ger en ren avslappning. Fastan kan också läka en rad olika moderna sjukdomar så som: alergier, hjärt- och blodkärls sjukdommar, kroniska besvär av magsmältnings systemen, smärtsamma och urartade inflamatoriska ledsjukdommar, ätstörningar, starr, njurproblem, migrän, hudproblem, återge en persons välbefinande i kropp, sinne och själ. “När kroppen fastar, är själen hungrig; när kroppen blir lättare, blir även själen lättad.” Det är också bevisat att fasta kan lätta och lindra nervositet, hysteri, bekymmer, oro och deprisson. Fastan bryter ner och bränner bort alla celler och vävnader som är gamla, trasiga, sjukliga, svaga eller döda. Samtidigt som dessa celler försvinner ökar din hälsa. Så när du fastar så renar du din kropp och detta gör att du tar ett steg emot en hälsosamare kropp och själ.
Eftersom materiella nöjen kommer ifrån mat och dryck, sexuella nöjen och från fåfänga. När man fastar så avstår man ifrån dessa,n man går emot sina egna önskningar för att tillfredställa ens Skapare, vår Herre. Detta bygger och stärker ens självkontroll och tar oss närmare våran
Skapare. Här är några andra fördelar med att fasta:

* Fastan ger en tålamod, lär en självkontroll och disiplin.
* Fastan för att man känner medlidande med det som har det sämre ställt.
* Fastan gör att man fokuserar på det spirituella och minskar vår fokus på det matralistiska.
* Fasta gottgör för ens synder och kan ge stora belöningar.
* Fastan är en del av en stark spirituell och psykisk förnyelse.
* Fastan får oss att medverka på viktiga spirituella och religiös event.