Slöjan – hijab

Ordet hijab (حجاب) betyder ordagrant förhänge, gardin eller överdrag. Roten (حجب) har innebörden övertäcka, avskärma eller beskydda. Ordet är alltså inte term som endast används för kvinnans klädkod. Under de senaste två decennierna har dock, muslimerna i väst, liksom media, använt termen ”hijab” för att definiera huvudbonad och den muslimska kvinnans klädsel. Det handlar alltså mer om en barriär, ett skydd som avskärmar.

I kapitel 33 vers 59 står det följande:
”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.”

Alltså, muslimska kvinnor täcker sig för att bli igenkända som just muslimska kvinnor och slippa att bli ofredade. Hijaben skyddar kvinnor från en människa som skulle kunna ofreda dem och den symboliserar att hon bara välsignats till en man och ingen annan har någon chans att få henne. Hijab bidrar även till stabiliteten och bevarandet av äktenskapet och familjen genom att eliminera risken för utomäktenskapliga affärer. Hijab tvingar också att fokus riktas på kvinnans personlighet och inte hennes fysiska skönhet. Det sätter kvinnan i kontrollen av främlingars reaktion på henne.

Viktigt att poängtera är ordet jalabib som används här (جَلاَبِيْبِهِنَّ). Jalabib är plural från jilbab (جِلْبَاب). Jilbab är ett löst ytterplagg som fästs över huvudet och skyddar från att visa ens kroppsformer. Detta är alltså den islamiska klädkoden för kvinnor och består inte bara av en sjal som täcker huvudet, halsen och bröstet utan den omfattar även den totala klänningen eller liknande som bör vara lång och lös. Så, till exempel, en kombination av en tät, kort tröja med tättslutande jeans med en halsduk över huvudet uppfyller inte kraven i den islamiska klädseln.

Vidare finner vi att det i Koranen, kapitel 24 vers 30-31 står följande:
SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör.Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!

Viktigt att poängtera här är ordet khumur(خُمُرٌ )som är plural av khimar (خِمَارٌ) som är en slöja som täcker huvudet. Det kan man se i vilket Arabiskt lexikon som helst som t.ex. Lisanu ’l-‘Arab, Majma‘u ’l-Bahraynor al-Munjid. Så ordet khimar, per definition, betyder en tygbit som skyddar huvudet.

Sammanfattningsvis har vi fått fram att både män och kvinnor ska sänka sina blickar jäntemot varandra och att det finns en rad fördelar med att ha en blygsam klädsel. Vi kan också tydligt se den islamiska klädkoden för kvinnor som består av dels khimar (slöjan) och jilbab (den lösa klädseln). Så muslimska kvinnor använder jilbab och khimar för att ha hijab. När man har hijab betyder det att det är en typ av förhänge för sin kropp. Kvinnan skyddar sina privata delar. Vilken människa som helst har själv en gräns för detta och Islam säger tydligt åt oss vart den gränsen går.

Idag är det trots allt många som ifrågasätter bärandet av slöja. Till och med dem som säger att det inte uppmanas i Koranen vilket vi nu kan se inte stämmer. Här berättar Zahra Al-Alawi på Ahlulbayt TV om vad det egentligen står i Koranen angående ämnet: https://www.youtube.com/watch?v=X0QvPAo_JB4

Det ska även understrykas att hijab är inte enbart gäller kvinnor, utan även för män. Hör här Zahra Al-Alawi på Ahlulbayt TV föreläsa om ämnet: https://www.youtube.com/watch?v=R9W6fvnUW5Y

Vill du fördjupa dig mer inom detta ämne och få mer kunskap om hijab och vad det innebär? Läs då denna bok: http://dvv.se/bok/hijab/