Vad bryter fastan? (Muftirat)

Saker eller handlingar so bryter vår fasta är följande:
1. Intag av mat eller dryck av något slag.
2. Sexuella relationer.
3. Att tala, skriva, hitta på en lögn om Allah, Profeterna(A), Imamerna(A) eller Bibi Fatima(A).
5. Att sänka ned sitt huvud under vatten.
6. Inta damm, rök och ånga in i halsen.
7. Att spy.
8. Att utöva någon slags akt som för med sig utlösning.
9. Inta flytande lavemang/något som är laxerande.
10. Att stanna i tillståndet av janabat/orenhet efter sexuellt umgänge, haiz/menstruation eller nifas/blödning efter barnafödande, fram till soluppgången.
11. Svimma: Om man har gjort intension att fasta innan man svimmar och sedan återhämtar sig då kan man fortsätta att fasta, annars ska man inte göra det.

Notering 1: Alla dessa saker bryter fastan om man gör dom avsiktligt. Om man däremot glömmer att man fastar och man dricker eller äter något så bryts ej fastan. Samma gäller om man spyr, talar om Gud eller de felfri, i vilket personen tror att han/hon talar sanning, så bryts inte fastan. Eller om man försöker skydda sig mot att inhalera rök eller likande så är fastan fortfarande giltig.

Notering 2: Om man stannar i tillståndet av janabat/orenhet efter sexuellt umgänge, så blir ens fasta qada/missad endast den dagen. Man behöver göra ghusl för att bli ren och därmed giltigt fasta dagen efter.

Notering 3: När ens fasta bryts på grund av någon av dessa faktorer behöver man betala “kaffarah” utöver att man ska fasta qada.