Varför fastar muslimer?

TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud.” [den heliga Koranen 2:183]

Varför fastar muslimerna? När blir man förpliktad att fasta?
Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Det är förvisso en svår [väg] utom för de ödmjuka, de som vet att de är kallade att möta sin Herre, att de skall återvända till Honom.” (2-45-46)

Det finns många profetiska traditioner som pratar om “tålamod” i olika ayat när det kommer till fasta. Att fasta är ett av de första elementen som
tar dig närmare Gud. Alla Guds profeter har sökt medhjälp av Gud genom att fasta.

När blir man förpliktad att fasta?

Det är olika beroende på pojkar och flickor. Om man är flicka ska man börja att fasta efter sin första menstruation och för pojkar efter sin första sädesuttömning. Som konverterad muslim behöver man inte ta igen den fasta som man icke har utfört som icke muslim. Men om man däremot är född muslim och sedan hittat tillbaka till tron ska man ta igen alla de dagar som man missat.