Vetenskapspolen skriver om honung

Salam aleikom,

Konvertithjälpen vill tipsa om en sida som lyfter upp en rad otroliga företeelser och fenomen inom vetenskap. De lyfter upp vetenskapliga upptäckter med stöd av Koran och autentiska återberättelser. Här kommer en artikel om honung, trevlig läsning!

och att hämta sin näring från alla [växter som ger] frukt och att följa de vägar som din Herre [har utstakat för det]. Och en saft av skiftande färg sipprar fram ur dess [inre] i vilken det finns läkande ämnen [till nytta] för människorna. I allt detta ligger helt visst ett budskap till människor som tänker.” (Koranen, 16:69)

Det finns flera studier som visar att honung medverkar som botemedel mot hudcancer, svåra sår och brännsår, magsår, svår nattlig hosta, astma och lunginflammationer, sömnapné, rynkig hud, depressioner, inflammation i tandköttet och karies i tänderna, sensuell bristfällighet och fertilitet. Det som är otroligt är att man idag forskar för att kunna använda honung istället för antibiotika. För att kunna hänga med så följer här en kort beskrivning på hur antibiotika verkar. [1]

Streptokocker är en sorts bakterier som kan förorsaka en mängd allvarliga sjukdomar, t. ex blodförgiftning och halsfluss. Den biologiska hinna som omger streptokocker har vanlig antibiotika svårt att tränga igenom. Forskare fann med hjälp av många studier att honung tränger igenom och avväpnar dessa bakterier. Man har påvisat att honung efter redan två timmar oskadliggör 85 % av bakterierna. Dessutom har honung förmågan att förebygga infektioner. [2]

En intressant studie som gjorts på honung som kommer från Manukaträdets blommor har visat att denna honung är särskilt effektiv. Det nämnda trädet växer endast i Australien och Nya Zeeland. Manukahonung har visat sig medverka som ett skydd mot ungefär 80 olika bakteriesorter och ingår i ett flertal mediciner för sårläkning. [3,4]

Mekanismen bakom honungens effektivitet gör att bakterier hindras från att fästa sig på människans celler. Detta görs genom att honungen angriper dockningsproteiner som finns på bakteriernas yta. Detta påvisas genom en studie ledd av Sara Maddocks. Studien visar att honung har effekt på MRSA-bakterier som orsakar sjukhussjuka. [2] Mot just sjukhussjuka har flera av våra vanliga antibiotika mediciner förlorat sin verkan. Det finns därför ett stort behov av att utveckla nya sätt att bekämpa infektioner där antibiotika drabbats av resistens. Sara Maddocks studie visar att Manukahonung kan vara ett tänkbart komplement till dagens antibiotika. [2]

Ljushonung har i likhet med Manukahonung hög fruktsockerhalt och en geléaktig konsistens. Enligt en studie från 2006 som genomfördes på Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet, påvisades det att även svensk ljushonung hade vissa antibakteriella egenskaper, om än inte lika höga som Manukahonungen.

Honungens pH-värde
PH-värdet i honung är 3,2- 4,5 beroende på sorten och befinner sig i det ”svagt sura” pH-området. Då tillväxten av mikroorganismer är gynnsammast vid neutralt pH-värde 7 har syrorna i honungen en antibakteriell verkan. [5]

Pollen och prostata
I prostatabehandling har produkter med biopollen visat sig minska smärtsamma symptom och minska godartad prostataförstoring. [6-9]

LÄNK till Vetenskapspolens hemsida